Polityka Prywatności


Szanowni Państwo, w związku z przepisami PE, które wchodzą w życie w dniu dzisiejszym (tj. 25.05.2018 r. informujemy co następuje:

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U.UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.,stosuje się od dnia 25 maja 2018r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem)

Informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZHU „MOST” Agnieszka Tomczyk tel. (48) 618 33 16 e- mail: info@most.biz.pl z siedzibą w Lipienice Górne 92, 26-502 Jastrząb , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia, fakturowanie), marketingowych (e-mail, sms, połączenia telefoniczne, korespondencja tradycyjna). Dane przetwarzamy na podstawie prowadzonej działalności i nie będą udostępniane innym podmiotom, odbiorcom.
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonywania umowy sprzedaży
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo jak to jest niezbędne do wykonywania umowy sprzedaży lub czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych